HSB:s Bostadsrättsförening Smedjan i Vaggeryd

Jönköpings län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB:s Bostadsrättsförening Smedjan i Vaggeryd vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Vaggeryd så är HSB:s Bostadsrättsförening Smedjan i Vaggeryd ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Jönköpings län så finns det ännu fler.

Vaggeryd arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Vaggeryd och i Jönköpings län. Redan 1987-11-17 så skapades HSB:s Bostadsrättsförening Smedjan i Vaggeryd och företaget är har ej F-skattsedel.

716403-4683 är organisationsnummret för företaget som finns i Vaggeryd.

Just nu är HSB:s Bostadsrättsförening Smedjan i Vaggeryd och det finns många företag som är i Jönköpings län

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Smedjan i Vaggeryd så går det att nå dem via telefon på 0370-47280 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Graab, Kersti Linnea -Karlsson, Ingela Madeleine -Karlsson, Pierre Gert Paul -Rörström, Claes Ove Magnus

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB:s Bostadsrättsförening Smedjan i Vaggeryd är Rörström, Claes Ove Magnus som är född 1958 och har titeln Extern firmatecknare, Graab, Kersti Linnea som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ingela Madeleine som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Pierre Gert Paul som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Karvinen, Britta Lena som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Inga-Britt som är född 1938 och har titeln SuppleantKouva, Eva Emmy Ulrika som är född 1977 och har titeln Suppleant, .