Farmartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening

Jönköpings län

Information

Farmartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening hittar ni ett Jönköpings län som inte är som andra län. I Jönköpings län hittar ni Vaggeryd som är den kommunen där Farmartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening finns. I Vaggeryd så finns det många olika Ekonomisk förening och i Jönköpings län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Farmartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Farmartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening har haft sedan 1994-01-01. Farmartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Farmartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Ekeryd, 567 92, Vaggeryd men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0393-14006.

Vaggeryd arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Jönköpings län för att locka till sig fler verksamheter.

Farmartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening har idag 716403-5888 som sitt organisationummer.

; Firman tecknas av Jonsson, Nils Yngve, Johansson, Åke Filip ; Magnus, Karlsson, Karl Valter Isidor, och Philip, Per Olof ; Staffan, två i förening. är den som för stunden ansvarar för Farmartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan marknadsföra de tjänster medlemmarna kan utföra utanför deras jordbruk, på för dem tillgänglig tid och vid behov med användande av i jordbruks- driftern tillhöriga lokaler, maskiner, redskap och verktyg till medlemmarna förmedla uppdrag om utförande av tjänster som avses i föregående stycke utföra uppdrag med anlitande av föreningens resurser bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

I Farmartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Åke Filip Magnus som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Philip, Per Olof Staffan som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Jonsson, Nils Yngve som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Nils Gösta Bengt som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl Valter Isidor som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Rune Karl Gustav som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Sven Erik Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, .