HSB Bostadsrättsförening Tonfisken i Vaggeryd

Jönköpings län

Information

I Vaggeryd finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Tonfisken i Vaggeryd. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Tonfisken i Vaggeryd i Jönköpings län. Vaggeryd är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1961-12-30 så har HSB Bostadsrättsförening Tonfisken i Vaggeryd varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Tonfisken i Vaggeryd och det finns fler verksamheter som är det i Vaggeryd.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tonfisken i Vaggeryd så kan man gör det genom att posta ett brev till Storgatsbacken 18 B, 331 30, Värnamo. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Tonfisken i Vaggeryd så kan ni göra det på 0370-47280.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Forsberg, Jonas som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Inga-Britt som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Karvinen, Britta Lena som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Westlund, Fred Kåge Arne som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Åman, Bernt Sören som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Conny Åke Gustav som är född 1947 och har titeln SuppleantKullén, Rosita Erna som är född 1961 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Inga-Britt -Karvinen, Britta Lena -Westlund, Fred Kåge Arne -Åman, Bernt Sören .

HSB Bostadsrättsförening Tonfisken i Vaggeryd har 728000-0972 som sitt organisationsnummer.