Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening

Jönköpings län

Information

Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Vaggeryd. Det är nämligen den kommunen som Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2006-05-17.

Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 2006-02-15. Men sedan 2006-05-17 så har Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Sjöeryd Tallnäs 1, 568 91, Skillingaryd. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0370-72050.

Vaggeryd arbetar för att verksamheter som Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva verksamhet med Svenska Kyrkans tro och tradition som grund. Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att på stiftsgården tillhandahålla service och upplåta lokaler för i huvudsak barn- och ungdomsarbete, diakonal verksamhet, utbildning, uppbyggelse och rekreation. Stiftsgården skall stå till förfogande för medlemmarna, Växjö stift och dess församlingar och även vara öppen och välkomnande för andra.

Firmatecknare för Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson, Hillevi Birgitta -Hållstedt, Karl Göran Albin.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening och det är följande personer, Andersson, Hillevi Birgitta som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Eva Monica som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Sven Joakim som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergner, Jöns Erik Gustav som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Hugosson, Bernt Ola Hugo som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Hållstedt, Karl Göran Albin som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot.Isaksson, Anne Britt Inger som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ann-Marie Christina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Maud Monica Catarina som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot.Karlsson, Sven Erik Emil som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot.Sandblom, Christian Martin som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot.

Organisationsnummer för Stiftsgården Tallnäs ekonomisk förening är 769613-8648.